X
تبلیغات
معلومات تخنیکی
Information technology
 

تیلفون را چی کسی اختراع کرد؟

تیلفون به آن صورتیکه ما اکنون می شناسیم اختراع الکساندر گراهام بل امریکایی است که از 1847 تا 1922 میزیسته. گراهام بل اساساً معلم افراد گنگ بود ولی در ضمن به تحقیقات علمی میپرداخت . بل برای ساختن تیلفون خود از تیلفونی یک دانشمند آلمانی بنام Reis بود الهام گرفت. او پس از تجربات بسیار زیاد سرانجام در سال 1876 توانست تیلفون را بسازد.

 

 

|+| نوشته شده توسط عبدالرقیب (جاوید) در Mon 16 Mar 2009  |
 

Personal Computer Hardware

 

 علم کمپیوتر به دو بحش عمده نرم افزار (Soft ware) و سخت افزار (Hard ware)  تقسیم شده است . بخش نرم افزار شامل پروگرامها و لسانهای پروگرام نویسی بوده که قابل لمس نمیباشند . بخش سخت افزار، پرزه جات کمپیوتر بوده قابل لمس میباشند.  همانطوریکه نرم افزار به چندین بخش تقسیم شده است ، سخت افزار هم به نوبه خود به قسمت های مختلف  تقسیم میشود.

سخت  افزار به سه قسمت عمده ذیل تقسیم شده است :

بخش سیستم (System Unit )

وسایل دخولی (Input Devices)

وسایل خروجی (Output Devices)

 

بخش سیستم (System Unit )  

بخش سیستم قسمت عمده کمپیور ، در داخل باکس (Case) بوده که می تواند شامل  درایو ها ، دسک سخت، حافظه RAM ،CPU ، برد اصلی ، کارت ها منبع تغذیه و غیره باشد. طور عمومی از  پرزه جات و وسایل مختلف ذیل میتوان نام برد:


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط عبدالرقیب (جاوید) در Sun 6 Jul 2008  |
 شبکه کمپیوتری

تعريف شبکه

اشیاء با هم وصل شده را شبکه (Network) گویند.  سیستم کمپیوتر  یک شبکه است که در آن تمام پرزه جات کمپيوتر مانند پراسسر، حافظه اصلي (RAM) ، ديسک سخت (Hard Disk)، مانيتور (Monitor) ، صفحه کليد (Keyboard) و غيره از طریق بورد اصلی (Main-board) با هم وصل اند. سيستم آب شهري، سيستم سرکهاي شهر و سیستم دماغی و سيستم خون در بدن ما نیز مثال هاي شبکه است.

 

شبکه کمپیوتری (Computer Network) چه است؟

کمپيوترهاي که با هم وصل گرديده اند شبکه کمپيوتري را تشکيل ميدهند. يا به عبارت ديگر هر گاه دو یا چند کمپیوتر را باهم وصل کنیم،  یک شبکه کمپیوتری تشکیل میشود. کمپيوتر هاي که در يک اطاق باهم وصل گرديده اند يک شبکه کمپيوتري را تشکيل ميدهد. کمپيوتر هاي که در يک تعمير، يا يک محوطه مانند يک پوهنتون باهم وصل گرديده اند نيز يک شبکه کمپيوتري را تشکيل ميدهد. کمپيوتر هاي که در يک شهر ويا يک کشور توسط وسائل مختلف  باهم وصل گرديده اند نيز يک شبکه کمپيوتري را تشکيل ميدهد. بلآخره انترنت يک شبکه جهاني و شبکه بزرگ کمپيوتري است.

                                      

 

|+| نوشته شده توسط عبدالرقیب (جاوید) در Mon 5 May 2008
  زير ساخت اينترنت

اينترنت از مجموعه ای  شبکه  کامپيوتری ( بزرگ ، کوچک ) تشکيل شده  است . شبکه های فوق با روش های متفاوتی بيکديگر متصل و موجوديت واحدی با نام "اينترنت " را بوجود آورده اند. نام در نظر گرفته شده برای شبکه فوق از ترکيب واژه های " Interconnected" و " Network" انتخاب شده است . ( شبکه های بهم مرتبط )

اينترنت فعاليت اوليه خود را از سال 1969 و با چهار دستگاه کامپيوتر ميزبان (host) آغاز و پس از رشد باورنکردنی خود ، تعداد کامپيوترهای ميزبان در شبکه به بيش از ده ها ميليون دستگاه رسيده است . اينترنت به هيچ سازمان و يا موسسه خاصی در جهان تعلق ندارد. عدم تعلق اينترنت به يک سازمان ويا موسسه بمنزله عدم وجود سازمانها و انجمن های مربوطه برای استانداردسازی نيست .يکی از اين نوع انجمن ها، "انجمن اينترنت " است که در سال 1992 با هدف تبين سياست ها و پروتکل های مورد نظر جهت اتصال به شبکه تاسيس شده است.

 

|+| نوشته شده توسط عبدالرقیب (جاوید) در Sat 3 May 2008
 
 
بالا